جشنواره قبیله ای در هندوستان (تصاویر)

جشنواره سالانه قبیله ناگا

جشنواره قبیله ای در هندوستان جشنواره سالانه قبیله ناگا به مدت ده روز آغاز شد. این جشنواره که هورنبیل، نام دارد در ایالت ناگالاند هند برگزار می شود. مردم ناگا مجموعه‌ای از چند قبیله در شمال شرقی هند و شمال غربی میانمار هستند.

 

جشنواره قبیله ای در هندوستان

 
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان
جشنواره قبیله ای در هندوستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: