جشنواره پریدن از روی بچه + تصاویر

جشنواره پریدن از روی بچه و جشنواره مذهبی پریدن از روی نوزادان و عکس های مراسم دور شدن شیاطین از نورادان در اسپانیا و مراسم عجیب و غریب در اسپانیا

در کشورهای مختلف انواع جشنواره و فستیوال وجود دارد که ممکن است جنبه مذهبی داشته یا تفریحی و سرگرمی.

مانند جشنواره خوردن غذاها در کمترین زمان یا جشنواره آب بازی و کف بازی و یا ایین های مذهبی در معابد مختلف در کشورهای دنیا.

مراسمی در اسپانیا وجود دارد که میتوان در زمده مراسم مذهبی دانست و با عقیده مردم این نقطه از زمین عجین شده است.

جشنواره پریدن از روی بچه در اسپانیا با هدف نمادین دور شدن شیاطین همه ساله در روستای روسیا اسپانیا برگزار می شود.

جشنواره پریدن از روی بچه

جشنواره پریدن از روی بچهجشنواره پریدن از روی بچه جشنواره پریدن از روی بچه جشنواره پریدن از روی بچه جشنواره پریدن از روی بچه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: