مراسم جشن بکارت و نگهداری بکارت در آمریکا +تصاویر

مراسم جشن بکارت و نگهداری بکارت در آمریکا +تصاویر  را در مجله مراحم ببینید.

ماجرای مراسم جشن بکارت

باکره گی و نگه داشتن آن و حفظ آن در اکثر کشورها و دین ها توصیه شده و ارزش زیادی برای دختران دارد.
نگه داشتن باکرگی دختران در آمریکا در مراسم جالبی انجام می شود و دختران برای حفظ آن و عفت و پاکدامنی به کلیسا می آیند و سوگند می خورند.

مراسم جشن بکارت و نگهداری بکارتمراسم جشن بکارت و نگهداری بکارت,نگهداری باکره بودن

مراسم نگهداری باکره بودن

مراسم حفظ باکره‌گی دختران ۱۲ ساله از ۱۹۸۰ در آمریکا مرسوم شد و در این سنت دختران با پوشیدن لباس عروسی به کلیسا می آیند و در حضور کشیش سوگند یاد می کنند که عفت و باکره بودن خود را حفظ کنند.
دختران باکره ۱۲ ساله در این سوگند نامه قسم می خورند که تا زمان ازدواج رسمی هرگز رابطه ای نداشته و آن را حفظ کنند.
در مراسم جشن بکارت، کشیشان به دختران حلقه ای را به یادبود می دهند که نشانگر بکارت داشتن و دست نخورده بودن آنها می باشد.

مراسم جشن بکارت و نگهداری بکارتمراسم جشن بکارت و نگهداری بکارت,نگهداری باکره بودن

دادن حلقه و به انگشت کردن این حلقه ها نشانگر این است که این دختران متعهد هستند و دیگر نمی توانند تا زمان معین و رسیدن به سن قانونی با کسی رابطه داشته باشند و در واقع با خدا ازدواج کرده اند.
در ایالت کلرادو این مراسم برگزار شد و شصت دختر با پدرشان به این مراسم آمدند.
در ایالت های دیگر آمریکا نیز نظیر این مراسم برگزار می شود.

این رسم در کشورهای دیگر نیز برگزار می شود که تقریبا مشابه این مراسم می باشد.

مراسم جشن بکارت و نگهداری بکارت,نگهداری باکره بودن

مراسم جشن بکارت و نگهداری بکارت

جشن بکارت یکی از قدیمی ترین مراسم مذهبی در اروپا میباشد و پسران جوان اروپایی این دختران را به عنوان دخترانی پاکدامن میشناسند و آنها را بهترین گزینه برای ازدواج میدانند.

هر ساله به تعداد این دختران در اروپا افزوده میشود و خانواده سعی میکنند که دخترانشان را تا در زمان ازدواج رسمی باکره نگهدارند.

این مراسم از طرف اتحادیه اروپا و حقوق زنان مورد انتقاد فراوانی قرار گرفته است و معتقدند که دختران در زمان سن قانونی باید به خواسته و تمایل خود دست به این کار بزنند و نباید از طرف خانواده هایشان به اجبار انجام شود.

مراسم جشن بکارت و نگهداری بکارت,نگهداری باکره بودن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: