جشن شروع سال نو میلادی در سراسر جهان (تصاویر)

جشن کریسمس در سراسر جهان

شب گذشته در سراسر جهان جشن‌های آغاز سال نو میلادی برگزار گردید. در این گزارش مجموعه‌ای از تصاویر این مراسم را می‌بینید.

تصاویر جشن آغاز  سال میلادی

 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷

 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷

 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷

 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷

 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 

جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷
 
جشن های آغاز سال ۲۰۱۷

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: