جشن عید فطر در خوزستان + تصاویر

جشن عید فطر در خوزستان Eid al-Fitr celebration بسیار متفاوت تر از شهرهای دیگر کشورمان است اعراب خوزستان عید فطر را بزرگترین عید همانند عید قربان میدانند و این روز را بسیار باشکو جشن میگیرند و در خیابان به رقص و پایکوبی میپردازند.

جشن عید فطر در خوزستان

عید فطر در استان خوزستان مراسم های مخلفی را به دنبال دارد آنها همانند عید نوروز به عید دیدنی میروند و از یکدیگر پذیرایی میکنند مراسم های کهن استان خوزستان بسیار غنی و دیرینه است.

عید سعید فطر در میان مردم عرب زبان و خصوصا اهواز دارای جایگاه ویژه‌ای است. مردم عرب زبان به رسم هر سال صبح عید پس از نماز عید فطر به صورت دسته جمعی دید و بازدید را آغاز می کنند.

دید و بازدیدها ابتدا با سنت هوسه (پایکوبی همراه با شعرخوانی های خاص)از خانه ای شروع می شود که طی سال گذشته مصیبتی داشته و عزیزی را از دست داده اند و سپس به خانه ریش سفید محل و دیگر خانه ها می روند.

عکس های جشن عید فطر در اهواز

 جشن عید فطر در خوزستان,عید فطر در اهواز

جشن عید فطر در خوزستان

جشن عید فطر در خوزستان,عید فطر در اهواز

جشن عید فطر در خوزستان

جشن عید فطر در خوزستان,عید فطر در اهواز

جشن عید فطر در خوزستان

جشن عید فطر در خوزستان,عید فطر در اهواز

جشن عید فطر در خوزستان

جشن عید فطر در خوزستان,عید فطر در اهواز

مراسم جشن عید سعید فطر در اهواز

جشن عید فطر در خوزستان,عید فطر در اهواز

مراسم جشن عید سعید فطر در اهواز

جشن عید فطر در خوزستان,عید فطر در اهواز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: