جشن مردم حلب در خیابانها + تصاویر

جشن مردم حلب در خیابانها + تصاویر

  جشن و شادی مردم حلب در خیابان های شهر

مجله مراحم : در حالی که ارتش سوریه همچنان به تعقیب تروریست ها در آخرین محله های حلب مشغول است، ساکنان این شهر با حضور درخیابان ها، پاکسازی کامل آن را جشن گرفتند.

 

خوشحالی مردم حلب بعداز پیروزی

 
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
آزاد شدن حلب, پیروزی در حلب, جشن مردم حلب در خیابان, خوشحالی مردم حلب
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: