جشن مردم لبنان در خیابان برای رئیس جمهور جدید

جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید

مجله مراحم؛  میشل عون ۸۲ ساله  – که همزمان رهبر تشکلی سیاسی موسوم به “جریان آزاد ملی” لبنان نیز هست – دیروز با ۸۳ رای مثبت از سوی پارلمان لبنان به عنوان رییس جمهور جدید این کشور انتخاب شد.

میشل عون گزینه مورد حمایت حزب الله لبنان بود. او از متحدان حزب الله محسوب می شود. در جشن دیشب در خیابان های بیروت تصاویر میشل عون و پرچم های حزب الله لبنان در دست مردم بود.

میشل عون مسیحی مارونی است. بر اساس قانون اساسی لبنان سمت رییس جمهوری این کشور از میان مسیحیان، نخست وزیر از میان رجال سیاسی سنی و رییس پارلمان نیز از میان شیعیان انتخاب می شود.

انتخاب میشل عون به گمان بسیاری از ناظران می تواند نشانه ای از تغییر اساسی در موازنه قوای داخلی در لبنان محسوب شود. مخالفت “نبیه بری” رییس جنبش شیعه “امل ” با انتخاب عون در کنار راضی شدن ” سعد حریری” رهبر جریان “المستقبل” به این گزینه حاکی از تغییرات و بده – بستان های جدید در عرصه سیاست داخلی لبنان است.

به گمان برخی دیگر از ناظران نیز انتخاب گزینه حزب الله به عنوان رییس جمهوری لبنان حاکی از عقب نشینی ریاض از موضع سابق خود است. با این حال انتخاب سعد حریری به عنوان نخست وزیر آینده لبنان می تواند موازنه سیاسی موجود در لبنان بین دو جناح سیاسی ۸ و ۱۴ مارس را تداوم بخشد.

هزاران نفر از مردم بیروت که دیشب شادمانی خود را از انتخاب میشل عون ابراز داشتند منتظرند تا نتایج این مفاهمه سیاسی بین دو جناح رقیب این کشور را به زودی در حل و فصل مشکلات خود ببینند.

شهر بیروت در بیش از ۲ سال گذشته شاهد مشکلات عمده مدیریتی از جمله بحران جمع آوری زباله ها بوده است.

جشن انتخاب میشل عون به ریاست جمهوری در خیابان های بیروت

جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان

جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید

 
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
جشن مردم لبنان برای رئیس جمهور جدید, جشن انتخاب میشل عون,جشن زنان لبنانی در خیابان
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: