جشن کریسمس در فضا + تصاویر

هر ساله فضا نوردان ایستگاه فضایی بین المللی در بیرون از کره زمین کریسمس را جشن می گیرند و عکس های خود را برای خانواده و دوستان خود می فرستند.

جشن کریسمس در بیرون از کره زمین!

جشن کریسمس در بیرون از کره زمین!

جشن کریسمس در بیرون از کره زمین!

جشن کریسمس در بیرون از کره زمین!

جشن کریسمس در بیرون از کره زمین!

جشن کریسمس در بیرون از کره زمین!

جشن کریسمس در بیرون از کره زمین!

جشن کریسمس در بیرون از کره زمین!

جشن کریسمس در بیرون از کره زمین!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: