امضاء برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه +عکس

جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه و جمع آوری امضاء در نماز جمعه برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه و حمایت از راه ندادن دختران به ورزشگاه

امضا برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه

تصویری از جمع آوری امضاء در نماز جمعه برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه و شکایت از وزارت ورزش در رابطه حضور برخی از بانوان در مسابقات والیبال را مشاهده می کنید.

نکته جالب این است که در پایان دست به تهدید زده اند !

دانشجویان حزب الله

امضاء برای جلوگیری از ورود بانوان به ورزشگاه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: