جمشید آموزگار در ۹۳سالگی درگذشت

 
 

جمشید آموزگار در ۹۳سالگی درگذشت

 
 
جمشید آموزگار ، عکس جمشید آموزگار
جمشید آموزگار ، عکس جمشید آموزگار
 

 

جمشید آموزگار درگذشت

 
مجله مراحم : آموزگار قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران، سمت هایی مانند نخست وزیر (شهریور ۱۳۵۶ تا شهریور ۱۳۵۷)، وزیر دارایی، وزیر بهداری، وزیر کار، وزیر کشاورزی و وزیر مشاور را برعهده داشت.
جمشید آموزگار نخست وزیر ایران در دوره شاه در سن ۹۳ سالگی درگذشت

 زمان، مکان و چگونگی مرگ آموزگار اعلام نشده است.

آموزگار قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران، سمت هایی مانند نخست وزیر (شهریور ۱۳۵۶ تا شهریور ۱۳۵۷)، وزیر دارایی، وزیر بهداری، وزیر کار، وزیر کشاورزی و وزیر مشاور را برعهده داشت.

او به عنوان وزیر دارایی در نشست های وزیران نفت اوپک شرکت می کرد و برای مقطعی هم رئیس دوره ای اوپک بود. 

دبیرکل حزب رستاخیز از دیگر سمت های آموزگار بود.
وی قبل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ، از ایران خارج شد و به آمریکا رفته بود.

 
جمشید آموزگار ، عکس جمشید آموزگار
جمشید آموزگار ، عکس جمشید آموزگار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: