جملات الهام بخش برای زندگی (سری ۵)

 نحوه ای که روزتان را آغاز می کنید می تواند روی کل آن روز تاثیر بگذارد…هر روز را با یک لبخند، آرامش خیال، خونسردی و قلبی سرشار از قدردانی از خدا آغاز کنید.بیاموزید به همگان احترام بگذارید چون هر کسی درحال مبارزه با کارزار زندگیش است. همه ما مشکلات، گرفتاریها و دغدغه های خود را داریم. اما در ورای آن کشمکشها، ناگفته های بسیاری پنهان است، هم برای من، هم برای شما، هم دیگران.

جملات الهام بخش|تاثیر گذار|زیبا|جملات خواندنی

جملات الهام بخش|تاثیر گذار|زیبا|جملات خواندنی

جملات الهام بخش|تاثیر گذار|زیبا|جملات خواندنی

جملات الهام بخش|تاثیر گذار|زیبا|جملات خواندنی

جملات الهام بخش|تاثیر گذار|زیبا|جملات خواندنی

جملات الهام بخش|تاثیر گذار|زیبا|جملات خواندنی

جملات الهام بخش|تاثیر گذار|زیبا|جملات خواندنی

جملات الهام بخش|تاثیر گذار|زیبا|جملات خواندنی

جملات الهام بخش|تاثیر گذار|زیبا|جملات خواندنی

مراحم دات کام  morahem.com 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: