جملات سنگین دلتنگی – دلشکسته (حذف)

1146707_214054342086715_197انــــقــــدر از گذشته ام خسته ام که…   آینده ام را رها کرده ام…
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

به”او” بگوئید نگران شبهایم نباشد! تنها نیستم.. سکوتم.. قرصهایم.. لرزش دستانم.. همه کنارم هستند!
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

مـــن عزادارم…. این مردم تا لبــــــآس سیاه بر تنم نکنم بـــاور نمیکنند که کسی را از دســـــــــــــت داده ام

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
گـــ ــاهــــی
دلم بــرای زمـــ ـانی
کــه نمیشناختمت تنـــگ می شود

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺸﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺖ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻧﻜﺸﻢ
ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺸﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺎﺭﻓﻴﻖ ﻧﻜﺸﻢ
ﺳﻴﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﻛﺸﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺷﻢ ﺑﻜﺸﻢ
پس ﺗﻮ مارو دق نده ، ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺳﻼﻣﺘﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ . . .
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

به سلامتی دختری که رو تخت بیمارستان عکس عشقشو میبوسه
اما عشقش رو تخت داره یکی دیگه رو میبوسه!
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
خدایا دستم به اسمانت نمیرسد ولی تو که دستت به زمینت میرسد دستم را بگیر…
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
درد میشکم… درد…
هم ارزان است… هم گیراییش بالا… هم راحت پیدا میشود…
آنکس که به درد معتادم کرد… رفت… و جنس خرابش روی من اثر کرد
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
تـرس از هـیـچ چـیـز نـدارم . . .
وقتـی یــقـیـن دارم
بـیـشـتـر از مــَن کـسی دوسـتـت نــخـواهـد داشـت . . .
بـیشـتـر از مـَـن کـسـی
طـاقـتِ کـم مـحـلـی هـایـت را نـدارد. . .
بـــــُـــــــرو !!!
تــرس بــرایِ چــه ؟؟؟
وقـتـی مـیـدانـم یـک روز تُــف مـی انـدازی
بـه رویِ تـمامِ آنـهـایـی کـه بـه خاطرشان ،
مـَـن را از دسـت دادی . . . !!!
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
دلـــــــم تــــــنــــــگ شـــــــــده
برای عکس هایی که پاره کردم و سوزانـدمشان…
برای دفتر خاطراتم که مدتهاست دیگر چیزی در آن نمی نویسم…
حــتــی برای آدمهای حسودی که دورو برم می چرخیدند
و خــیــلــی دیــــــر شناختمشان…!
برای بـی خـیـالــی و آرامشی که مدتهاست که دیگر ندارمش…
خنده هایی که دارم فراموششان می کنم
و برای خودم که حالا دیگـر خیلی عوض شده ام !!!
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
چقــــدر باید بگذرد ؟؟
تا مـــن …
در مـرور خــاطـراتـم …
وقتی از کنار تـــو رد میشوم …
تنـــم نلــرزد …..
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
حــــالـــم خوب استـ…
خیالتــــــــ راحتــــــ
فقط…
کمــــــــی گذشتـــــــهـ ایم درد میکند…
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
خسته ام !
اما تحمل می کنم ….
خدایا روزگارت با من و احساسم بد کرد ….
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
ﺍﮔﻪ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯿﺪﻩ ، ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺭﻭ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮑﻦ …
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
چه دنیای عجیبیست ، هر وقت حرف دلم را زدم دلت را زدم ..

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
ماندن به پای کسی که دوستش داری . . .
قشنگ ترین اسارت زندگی است !

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
“آرامش” یعنی
تو زندگیت به هیچ کس و هیچ چیز وابسته نباشی،
اینطوری دیگه
نه حسرت به دست اوردنشو میخوری
نه غصه از دست دادنشو
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
مگه با باد نسبتی داری ..؟!
چقدر شبیه تو …
یک لحظه آمد مرا پیچاند و رفت …
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
یا رب به هر آنچه بد نمودم توبه
گر در ره توبه من نبودم توبه
بسیار جفا به خود نمودم روزی
گر عشق تو را ز خود ربودم توبه
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
وقتی رفت…
گفت:تورا هم میبرم!
با خوشحالی گفتم کجا؟؟
گفت:از یادم…
:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

آنکه می رود فقط می رود ..
ولی آنکه می ماند درد می کشد ،
غصه می خورد ،
بغض می کند ،
اشک می ریزد و تمام این ها روحش را به آتش می کشد و
در انتظار بازگشت کسی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خاکستر می شود ….
آری ، این است خاصیت عشق یک طرفه …..

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

بی خیال است…
خیلی بی خیال…
همان کسی که…
تمام خیال من است…

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

می گویند: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند …و
این روزها ” دوستـــــت دارم ” ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد !
و گونه کسی را سرخ نمیکند !

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

چی شد که سیگاری شدی ؟
یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم…!!!
چی شد که ترک کردی؟
یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم…!!!
چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟
یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم…!!!
چی شد آوردنت اینجا، بستریت کردن؟
یه شب بارون میومد…خیلی تنها بودم…تو خیابون دیدمش…
اون تنـــــــها نبـــــــود…….!

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

آرامتر تکانش دهید…
مرگ مغزی شده…
باید زودتر دفن شود…
چیزی برای اهدا هم ندارد…
احساسم است !
تا همین دیروز زنده بود
خودم دیدم ..
کسی لهش کرد و رفت

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::

همه چیز خنده دار بود….
داشتن تو…!
بودن من ; ماندن ما….!!
رفتن تو…
این همه آه….
گاهی از این همه خنده گریه ام میگیرد….

:: مـجـله ایـنـترنـتی مراحـم ::
چقدر از جدایی و تنهایی سخن میگویی؟…
هنوز گونه هایی هستند که هیچ رنگی جز رنگ حیا به خود نکشیده اند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: