جمهوری اسلامی یا نظام شاهنشاهی؟!

 جمهوری اسلامی یا نظام شاهنشاهی؟! از سری مصاحبه های ۱ یا ۲ با مردم

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: