جنگ دادن سگ ها در افغانستان +تصاویر

جنگ دادن سگ ها و تصاویر مسابقه جنگ سگ های شکاری و
عکس های جنگ بین سگ ها را در مجله مراحم تماشا کنید.

جنگ دادن و به جان هم انداختن حیوانات همه جای دنیا رایج است

اقدام بی رحمانه صاحبان بعضی حیوانات مانند خروس و شتر و قوچ
و سگ که آنها را به جان هم انداخته و به تماشای انها مینشینند.

در کشور افغانستان یکی از تفریحات مردم ، جنگ انداختن سگ ها
می باشد که از این راه هم تفریح می کنند و هم بعضی از افراد برای
برد سگشان شرط بندی کرده و جایزه ای را تعیین می کنند.

مسابقات جنگ دادن سگ ها در افغانستان

جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگ

هر کدام از سگ ها بیشترین زخم ها و ضربات را به سگ دیگر وارد کرده و خونین کند ، برنده میدان است.

گاهی بر اثر ضربات و گاز ها سگ ها جان خود را از دست می دهند.

جنگ بین حیوانات به یکی از تفریحات مردم تبدیل شده که می توان
به عنوان نفرت انگیزترین تفریح از این کار نام برد.

البته نه تنها در افغانستان بلکه در شهرهای مختلف کشور خودمان
نیز از این گونه مسابقات برگزار میشوند و برای نبرد سگ های شرطبندی میکنند.

تصاویر مسابقه جنگ سگ های شکاری در افغانستان

جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگ

هرچند این گونه مسابقات در کشورمان ممنوع و جرم محسوب میشود
ولی باز هم برخی از افراد با رپایی این چنین مسابقات به تجارت و کسب و کار میپردازند.

در این نوع مسابقات به سگی که بتواند به مرحله نهایی مسابقه برسد
و همه سگ ها را شکست دهد قیمت بالایی به فروش خواهد رسید و
حتی مبلغ بالای ۱۰۰ میلیون نیز قیمت گذاری میشوند.

جنگ دادن سگ ها در افغانستان

جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگمسابقه به جان هم انداختن سگها جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگمسابقه جنگیدن سگ های شکاری جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگجنگ دادن سگ ها در افغانستانجنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگجنگ دادن سگ ها در افغانستان جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگ  مسابقه جنگیدن سگ های شکاریجنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگمسابقه جنگیدن سگ های شکاری جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگنبرد خونین سگها جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگنبرد خونین سگهاجنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگجنگ سگ در افغانستان جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگجنگ دادن سگ ها در افغانستانجنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگ جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگشرطبندی با جنگ سگ جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگشرطبندی با جنگ سگ جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگشرطبندی با جنگ سگ جنگ دادن سگ ها,تصاویر مسابقه جنگ سگ

جنگ دادن سگ ها در افغانستان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: