جن گیری (تصاویر)

مجله مراحم: «رابرت وادینگهم»، عکاس بریتانیایی،  به اتیوپی سفر کرده تا از مراسم جن‌گیری با آب مقدس که در کلیسای ارتدوکسی در این کشور برگزار می‌شود، دیدن کند.

در شهر «آربا مینچ» و در کلیسایی نزدیک به دره بزرگ «ریفت» در اتیوپی، مردم برای تطهیر در مراسم جن‌گیری شرکت می‌کنند اما در این میان هستند کسانی که به هدف یافتن درمانی برای بیماری‌های خود به این مراسم می‌آیند.

 

 

تصاویری از مراسم جن‌گیری در اتیوپی
مراسم جن‌گیری، صبح روز یکشنبه و پیش از مراسم مذهبی این روز انجام می‌شود.

 

تصاویری از مراسم جن‌گیری در اتیوپی
از آنجا که دیوار کلیسا آهنی و شیار دار است، با گرم شدن مراسم، در چهره‌ی اعضای حاضر در کلیسا نمایان می شود.

 

 

تصاویری از مراسم جن‌گیری در اتیوپی
در سپیده دم یکشنبه، کشیشی مردم را به چانا دورگا، محل برگزاری مراسم جن‌گیری، راهنمای می کند.

 

 

 

تصاویری از مراسم جن‌گیری در اتیوپی
کشیشی صلیبی را در بالای سر دختری که در حال زمزمه کردن نام مقدسین است، گرفته.

هر یکشنبه مراسم مشابهی در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، نیز صورت می گیرد. با عکس‌های «دیوید تسینسکی» از این مراسم همراه می‌شویم.
 
 

تصاویری از مراسم جن‌گیری در اتیوپی
برای دور کردن ارواح خبیثه، به صورت مردی آب مقدس پاشیده می شود.

 

 

تصاویری از مراسم جن‌گیری در اتیوپی
مردی در مراسم جن‌گیری، با پاشیدن آب مقدس بر صورتش گریه می‌کند.

 

 

تصاویری از مراسم جن‌گیری در اتیوپی
مردم برای شرکت در مراسم جن‌گیری جمع شده‌اند.

 

 

تصاویری از مراسم جن‌گیری در اتیوپی
مردی در حین مراسم جن‌گیری، چشم به آسمان دوخته است

 

 

تصاویری از مراسم جن‌گیری در اتیوپی
مردی در حین مراسم، از خود بی خود شده است

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: