جواب غیرمنتظره رضا گلزار به خواستگاری یک دختر (فیلم)

جواب غیرمنتظره رضا گلزار به خواستگاری رسمی یک دختر

دختر هوادار محمدرضا گلزار که قبلا به صورت غیر مستقیم از وی خواستگاری کرده بود اینبار وارد رستوران محمدرضا گلزار شد و مستقیماً و رو در رو از وی خواستگاری کرد و با واکنش گلزار روبه رو شد!

جواب غیرمنتظره رضا گلزار به خواستگاری یک دختر (فیلم)

 

 دانلود این ویدئو

جواب غیرمنتظره رضا گلزار به خواستگاری رسمی یک دختر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: