حال مرا؛ روزه داری لحظه‌ی افطار می فهمد فقط

شعر عاشقانه

چه کسی میفهمد از مهدی نور قربانی

عاشق,دلتنگی

 

بغض سنگین مرا دیوار می فهمد فقط

جنگجویی خسته از پیکار می فهمد فقط

زندگی بعد از تو را آن بی گناهی که تنش

نیمه جان ماندست روی دار می فهمد فقط

سعی کردم بهترین باشم … نشد ، درد مرا

غنچه ای پژمرده در گلزار می فهمد فقط

غیر لیلا رنج مجنون را نمی فهمد کسی

آن چه آمد بر سرم را یار می فهمد فقط

ای گلم هرکس که محوت شد مرا تحقیر کرد

حس عاشق بودنم را خار می فهمد فقط

حرف بسیار است اما هیچ کس همدرد نیست

جای خالی تو را سیگار می فهمد فقط

حرف دکترها قبول آرام می گیرم ولی

حرف یک بیمار را بیمار می فهمد فقط

تنشه ی یک لحظه دیدار تو ام … حال مرا

روزه داری لحظه ی افطار می فهمد فقط

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: