حال من مثل نهنگی که به ساحل زده است

 حال من مثل نهنگی که به ساحل زده است
یا عروسی که ز داماد خودش دل زده است

 یا به مانند همان آشپز کوری که
به غذا جای نمک، زهر هلاهل زده است

 یا که مثل پسر مادر تنهایی که
مومن شهر به او تهمت باطل زده است

 یا شبیه عرب خائف صحرا گردی
که ز دزدان شبانگاه به محمل زده است

 یا که چون مادر رزمنده ی مفقود شهید
که خبر دار شد و روی سرش گل زده است

 یا که مانند چریکی که به دام افتاده
دست خالی به دل دشمن قاتل زده است

 خوب و خوش نیست، چرا؟ چون که به اجبار و به زور
دلِ من قید تو را کاملِ کامل زده است

حال من مثل نهنگی که به ساحل زده است

  سید مهدی وزیری 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: