حذف کن تا حذفت نکردن …

شلیک

وقتی برای اولین بار اسلحه میگیری دستت
 میخوای ماشه رو بچکونی، میترسی دست و دلت می لرزه.
هی اسلحه از دستت میوفته خم میشی برمیداری چشات رو میبندی هدفت رو نشونه میری اما وقتی تیر اول خلاص شد همه ترست میریزه شجاع میشی دیگه پشت سر هم ماچه رو میچکونی
خط زدن آدما هم همینطوره
اولش میترسی….
با خودت هزار جور فکر و خیال میکنی
هی چشمت رو میبندی که بدیاشو نبینی که شاید خوبی هاش یادت بیاد که بگذری
اما …..
وقتی اولین نفر رو کنار گذاشتی
حذف آدمای اضافی زندگیت راحت میشه
دستت رو محکم رو ماشه فشار بده
تیر اول رو خلاص کن
حذف کن تا حذفت نکردن …

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: