حرف عجیب احمدی نژاد به خانواده شهید

حرف عجیب احمدی نژاد به خانواده شهید و  پیام در گوشی احمدی نژاد به برادر شهید و اعتراض خانواده شهدا به احمدی نژاد و فیلم اعتراض خانواده شهدا به حضور احمدی نژاد در بهشت زهرا را در مجله مراحم ببینید

حرف عجیب احمدی نژاد به خانواده شهید

حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق به همراه حمید بقایی در محل گلزار شهدای بهشت زهرا با حواشی زیادی همراه بود.

احمدی نژاد و حمید بقایی در بهشت زهرا حاضر شد، خانواده‌های شهدای مدافع حرم نیز که به رسم همیشه در محل گلزار شهدا حاضر شده بودند با دیدن این دو چهره دولت قبل حرف دل خود را بی پرده به آنها گفتند.

پیام در گوشی احمدی نژاد

حرف عجیب احمدی نژاد به خانواده شهید

حرف عجیب احمدی نژاد به خانواده شهید
 

برادر یکی از شهدای مدافعان حرم خطاب به محمود احمدی نژاد می گوید: ” احترام شهدا را کسی حفظ می کند که در مسیر حضرت آقا حرکت کند ” این صحبت باعث واکنش یکی از همراهان محمود احمدی نژاد می شود و مشاجره ای میان آنها صورت می گیرد، محمود احمدی نژاد به سمت برادر شهید می رود و حرفی را به صورت محرمانه و در گوشی با او مطرح می کند.

یک کانال تلگرامی مدعی شده است حرف های درگوشی محمود احمدی نژاد با این برادر شهید را در اختیار دارد.

همچنین ببینید: دعوای خانواده شهدا با احمدی نژاد +فیلم

این کانال تلگرامی نوشته است: ” در بخشی از فیلم اعتراض خانواده‌های شهدای مدافع حرم به عملکرد و مواضع احمدی نژاد، او برادر یکی از شهدا را در آغوش گرفته و تلاش می‌کند با حرف‌های درگوشی و محرمانه هم وی را آرام کند و هم فضای به وجود آمده را تلطیف نماید”.

حامد حسینی، برادر شهید مدافع حرم مهدی حسینی، که مورد خطاب احمدی نژاد قرار گرفته بود، در جمعی دوستانه در این باره گفته است:

حرف عجیب احمدی نژاد به خانواده شهید

“آقای احمدی نژاد هنگامی که سر من را در بغلش گرفت، در گوشم گفت من خادم شمام، خادم مردمم، خادم خانواده شهدام، شما از پشت پرده‌ها خبر ندارید!”.

من بازهم به ایشان گفتم: “آقای احمدی نژاد! حضرت آقا واضح آمدند پشت بلندگو به مردم گفتند که چه توصیه‌ای به شما کرده‌اند، این چه حرفی است که شما می‌زنید؟ پشت پرده چیست! اگر حرفی هست، بزنید”.

“اما ظاهرا حرفی برای گفتن نداشت! “.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: