حرف ها دارم برايت خوب من، ميخواني ام؟

حرف ها دارم برايت خوب من، ميخواني ام؟
درد ها دارم اگر من روز و شب باراني ام

مثل شهري كه براي زلزله آماده است
پر شدم از استرس هاي پس از ويراني ام

زنده هستم، زندگي كردن وليكن… بگذريم
روزگارم كرده با غم هاي خود زنداني ام

گرچه گاهي كاسه صبرم پر از غم ميشود
نيست باكي با وجود گريه پنهاني ام

من اگر امروز دم از عقل و منطق ميزنم
داغ سجده هاي عشق افتاده بر پيشاني ام

حاصل نفرين يك پيغمبر است احوال من
كشتي نوحي بياور بس كه من طوفاني ام

 

حرف ها دارم برايت خوب من، ميخواني ام؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: