حرف ها دارم برایت خوب من، میخوانی ام؟

حرف ها دارم برایت خوب من، میخوانی ام؟
درد ها دارم اگر من روز و شب بارانی ام

مثل شهری که برای زلزله آماده است
پر شدم از استرس های پس از ویرانی ام

زنده هستم، زندگی کردن ولیکن… بگذریم
روزگارم کرده با غم های خود زندانی ام

گرچه گاهی کاسه صبرم پر از غم میشود
نیست باکی با وجود گریه پنهانی ام

من اگر امروز دم از عقل و منطق میزنم
داغ سجده های عشق افتاده بر پیشانی ام

حاصل نفرین یک پیغمبر است احوال من
کشتی نوحی بیاور بس که من طوفانی ام

 

حرف ها دارم برایت خوب من، میخوانی ام؟

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: