حرکات نمایشی خطرناک موتور سواران در خیابان

40272_333موتور سواران بهشهری اقدام به نمایش حرکات خطر آفرین می‌کنند. علی رغم ممانعت‌های نیروی انتظامی و خطراتی که در اثر استفاده نکردن از کلاه ایمنی و تردد خودروهای سبک و سنگین متوجه این موتور سواران می‌باشد این برنامه هر هفته ادامه دارد. هفته گذشته یکی از این موتورسواران جان خود را در اثر بی احتیاطی از دست داد. تصاویر ایسنا را از حرکات نمایشی موتورسوران بهشهری می‌بینیم: 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: