حرکت عجیب یک مجری در مقابل نسرین مقانلو !

ترساندن نسرین مقانلو در یک برنامه

واکنش مجری یک برنامه وقتی نسرین مقانلو میگوید از هیچ چیز نمیترسم

 

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: