حرکت لاک پشت بدون پا با چرخ + تصاویر

حرکت لاک پشت بدون پا با چرخ + تصاویر

لاک پشت بدون پا

مجله مراحم ، لاک پشت ۲۲ ساله مهمیزدار آفریقایی به دلیل تورم پاهای عقب نمی‌تواند حرکت کند و دو محیط‌بان برای ساکن نماندن این حیوان برای پاهایش چرخ نصب کردند!

 دو محیط‌بان برای ساکن نماندن این حیوان برای پاهایش چرخ نصب کردند.

لاک پشت ۲۲ ساله مهمیزدار آفریقایی

 
 حرکت لاک پشت بدون پا با چرخ , لاک پشت بدون پا , لاک پشت چرخدار  ,لاک پشت ۲۲ ساله مهمیزدار آفریقایی
حرکت لاک پشت بدون پا با چرخ , لاک پشت بدون پا , لاک پشت چرخدار ,لاک پشت ۲۲ ساله مهمیزدار آفریقایی
حرکت لاک پشت بدون پا با چرخ , لاک پشت بدون پا , لاک پشت چرخدار ,لاک پشت ۲۲ ساله مهمیزدار آفریقایی
حرکت لاک پشت بدون پا با چرخ , لاک پشت بدون پا , لاک پشت چرخدار ,لاک پشت ۲۲ ساله مهمیزدار آفریقایی
 حرکت لاک پشت بدون پا با چرخ , لاک پشت بدون پا , لاک پشت چرخدار  ,لاک پشت ۲۲ ساله مهمیزدار آفریقایی
حرکت لاک پشت بدون پا با چرخ , لاک پشت بدون پا , لاک پشت چرخدار ,لاک پشت ۲۲ ساله مهمیزدار آفریقایی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: