حریمت حرمت دارد …

چه فرقی می کند
مرد باشی یا زن؛
حریمت حرمت دارد!
هر کسی که از در آمد محرم نیست.
صبر کن…
تا آدمت را پیدا کنی…
آدمی از جنس خودت!
آدمی که؛
حرمت سرش شود.
خودت را مدیون خودت نکن
مدیون…..
قلبت، نگاهت، دستانت، آغوشت!
گاهی باید تنهایی را ترجیح داد
حریمت حرمت دارد حرمتش را با افراد نااهل نشکن که اگر شکسته شود
سالهای سال باید حسرت به دل زندگی کنی
هر چه هستی…
هر کجا هستی…
حریمت را حفظ کن…

حریمت,حریم,حرمت

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: