کلیپ روپایی حسنا میرهادی با کفش پاشنه بلند

روپایی حسنا میرهادی با کفش پاشنه بلند

روپایی حسنا میرهادی با کفش پاشنه بلند که در شبکه های مجازی حسابی طرفدار پیدا کرده است این دختر جوان استعداد خارق العاده در حرکات نمایش فوتبال دارد و مورد توجه ستاره های فوتبال کشورمان قرار گرفته است. این دختر جوان با انتشار حرکات آکروباتیک و نمایش هنر خود را در زمینه فوتبال به رخ میکشد.

حسنا میرهادی دختر جوان ایرانی امیدوار است که اساتید فوتبال و ورزش کشورمان از استعدادهای او در رشته های ورزشی استفادده شود این دختر در حال حاضر یکی از با استعدادترین دختران ایرانی در زمین حرکات نماششی پا به توپ است

روپایی حسنا میرهادی دختر فوتبالیست با استعداد ایرانی اینبار با کفش پاشنه بلند

حرکات خارق العاده یک دختر فوتبالیست ایرانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: