حقایق علمی کشتی نوح دانشجویان فیزیک را انگشت به دهان کرد

morahemnoah-4-1024

دانشجویان فیزیک دانشگاه «لستر»، به تازگی حقایق علمی شگفت‌انگیزی را درباره ساختار کشتی نوح ارائه دادند.

تحقیقات دانشجویان فیزیک نشان می‌دهد سازه‌ای به اندازه کشتی نوح، آن طور که در متون باستانی آمده، می‌توانسته ساخته شود.

بر اساس مطالعات انجام‌شده، حتی سوارشدن یک جفت از هر حیوان زمینی بر عرشه این قایق ممکن بوده و در صورتی هم که تمامی حیوانات در این سازه جای می‌گرفتند، کشتی کماکان می‌توانست شناور شود.

دانشجویان فیزیک، در تحقیقات خود دستورالعمل‌های موجود در متون مذهبی درباره کشتی نوح را مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل، آن‌ها را انگشت به دهان کرد.

محاسبات این دانشجویان نشان می‌دهد ابعاد ذکرشده در کتب مذهبی درباره کشتی نوح، به ایشان امکان ساخت قایقی را می‌داد که با وجود حضور تمامی حیوانات بر عرشه آن، باز هم شناور می‌شد.

جزئیات این مطالعه در Physics Special Topics منتشر شده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: