تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابان حلال ترین نان دنیا

تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابان و عکس های پیرزنی که در کنال خیابان دستفروشی میکند.

حلال ترین نان دنیا به عقیده ما توسط این پیرزن ۷۰ ساله کسب میشود پیرزن
کرجی که هر روز صبح خود را به مترو میدان امام خمینی تهران میرساند و
بساز دستفروشی را پهن میکند که شاید تعدادی از مردم از او خرید کنند.

بساطی که شاید به درد کسی نخورد و فروشی نداشته باشد ولی این
پیرزن خوب میداند که روزی رسان روزی را میرساند و امیدش به دستان خداست.

تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابان

پس از سیل تجریش بود که زندگی اش دگرگون شد. همسرش به بیماری
قلبی گرفتار شد و در نزدیکی زندان قزل حصار اجاره نشین شد. دو دختر و یک پسر دارد که بسیار پرخاشگر و عصبی است.

خانواده اش گمان می کنند که برای کار در کارگاهی به تهران می آید.
اکنون با نزدیک به هفتاد سال سن هر روزی چهار صبح از خانه بیرون
می زند و تا ساعت ۶ خود را با مترو به میدان امام خمینی می رساند.
بارش را که شامل چند تکه لیف، کیسه، سنگ پا و فال حافظ است روی چرخی قرار می دهد و در کنار خیابان بساط می کند.

تمام روزش را با خواندن یک روزنامه، نماز و قرآن خواندن، خوابیدن،
خوردن ناهاری که از یک رستوران برایش می‌آورند در کنار خیابان می گذراند
تا ساعت ۵ بعد از ظهر و زمان بازگشتش به خانه فرا برسد، همراه با پول
مختصری که از فروش چند تکه لیف و سنگ پا به دست آورده است.

دستفروشی پیرزن در مترو

تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابانپیرزن دستفروش تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیاباندستفروشی پیرزن در مترو تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیاباندستفروشی کردن پیرزن در خیابان تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیاباندستفروشی کردن پیرزن در خیابان تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیاباندستفروشی کردن پیرزن در خیابان تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابانتصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابان تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابانتصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابان تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابانتصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابان تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابانتصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابان تصاویر پیرزن دست فروش در کنار خیابان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: