حمایت سگ از بچه میمون تنها +تصاویر

حمایت سگ از بچه میمون تنها

یک سگ باوفا در باغ وحش کرج سرپستی یک بچه میمون را متقبل شد این بچه میمون مادر خود را از دست داده و از پستان سگ شیر میخورد و سگ هم کاری با او ندارد.

حمایت سگ از بچه میمون تنها

حمایت سگ از بچه میمون تنها +تصاویر

رئیس اداره محیط زیست کرج گفت: یک بچه میمون که مادر خود را از دست داده و این سگ ماده با جدیت از میمون کوچک محافظت کرده و با شیر خود بچه میمون را تغذیه می کند.

متاسفانه این بچه میمون یک دست خود را نیز در حادثه ای از دست داده است.

حمایت سگ از بچه میمون تنها +تصاویر

این اتفاق نادر که در دنیای حیوانات شاهد آن هستیم نشانه ای از ادارک عمیق موجودات زنده و تعامل معقول آن ها با دیگر موجودات بوده و نشانه ای از عظمت و قدرت خالق هستی بخش است.

حمایت سگ از بچه میمون تنها +تصاویر سرپرستی میمون توسط سگ عکس های مهربانی حیوانات با یکدیگر و تصاویر جالب از از خودگذشتگی حیوانات

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: