حمایت معتادها از احمدی نژاد (فیلم)

حمایت معتادها از احمدی نژاد با سیخ و سنجاق ویدئویی است که در شبکه های اجتماعی دست به دست میچرخد که البته در نوع بامزه هست.

محمود احمدی نژاد یک شانس خیلی بزرگ در زمان ریاست جمهوری کسب کرد و آن هدفمندی یارانه ها بود.

هرچند افراد زیادی بر این باورند که یارانه ها فقط تورم را در ایران افزایشداد اما عده ای از اقشار کم درامد جامعه معتقدند که یارانه ها برای انها خوب بوده است مثلاً یارانه ها برای روستاییان شاید مفید باشد چرا که خرج و مخارج آنها از راه دامداری و کشاورزی تامین میشود و یارانه میتواند برای انها پس انداز باشد.

پس میتوان گفت یارانه ها برای روستاییان و شهرهای کوچک خوب بود اما هدفمندی یارانه ها تصمیم احمدی نژاد نبود بلکه این یک طرح چندساله بود که در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد به اجرا درامد و خیلی ها فکر کردند که این کار دولت احمدی نژاد بوده است.

اما اینکه چرا این مبلغ یارانه چندین سال افزایش نیافته نکته ای تامل انگیز میباشد.

گویا معتادین هم از احمدی نژاد برای یارانه ها رضایت کامل دارند و همین که مبلغی توسط یارانه به حساب انها واریز میشود بسیار خشنود هستند و معتقدند که احمدی نزاد باید دوباره رئیس جمهور شود.

تعدادی معتاد در خرابه ای در حال کشیدن مواد مخدر هستند که به صورت قاطع از محمود احمدی نژاد حمایت میکنند و اعلام میکنند خدایا تا انقلاب مهدی احمدی نژاد را نگهدار.

نکته جالب این ویدئو تحلیل و برسی عملکرد احمدی زاد توسط این بزرگواران است که برنامه های اجرایی احمدی نژاد در کشورمان را بسیار کارشناسانه شرح میدهند.

حمایت معتادها از احمدی نژاد

دانلود این ویدئو

حمایت معتادها از احمدی نژاد و طرفداری تعدادی از معتادین عزیز از محمود احمدی نژاد

طرفداری معتادان از احمدی نژاد با سیخ و سنجاق

حمایت معتادها از احمدی نژاد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: