حمایت هنرمندان از کودکان کار در نمایشگاه نقاشی + تصاویر

حمایت هنرمندان از کودکان کار در نمایشگاه نقاشی و تصاویر هنرمندان
در نمایشگاه نقاشی کودکان کار و عکس های مراسم نمایشگاه نقاشی
کودکان کار با حضور بازیگران را ببینید.

حمایت هنرمندان از کودکان کار

مجله مراحم : دیشب در مراسم نمایشگاه نقاشی کودکان کار چهره
های سرشناسی از جمله مهناز افشار یغما گلرویی خشایار اعتمادی
نفیسه روشن یاس کمند امیرسلیمانی و .. حضور یافتند و از این کودکان
حمایت کردند، در ادامه می توانید عکس های اختصاصی را از
این مراسم و هنرمندان ببینید

حمایت هنرمندان از کودکان کار,نمایشگاه نقاشی کودکان کار

حمایت هنرمندان از کودکان کار

 حمایت هنرمندان از کودکان کار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: