حمله به امیر تتلو با ضرب چاقو +تصاویر

چند فرد ناشناس امیر تتلو را با ضرب چاقو مجروح کردند

امیر تتلو , اخرین خبر از  امیر تتلو , چاقو خوردن امیر تتلوامیر تتلو , اخرین خبر از  امیر تتلو , چاقو خوردن امیر تتلو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: