فیلم حمله سگ شکاری به صاحبش در اصفهان (۱۸+)

حمله سگ شکاری به صاحبش در اصفهان و فیلم وحشتناک از حمله سگ شکاری وحشی به صاحب خود در اصفهان و فیلم گاز گرفتن صورت پسر جوان توسط سگ شکاری

حمله سگ شکاری به صاحبش

پسر جوان اصفهانی که در حال بازی با سگ شکاری خود بود به یکباره با حمله وحشتناک این سگ مواجه شد.

سگ شکاری پسر اصفهانی با حمله به صاحب خود بخشی از صورت او را خورد.

حمله سگ وحشی به صاحبش

دانلود این ویدئو

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: