حمله مردم به نیسان واژگون شده حامل نوشابه +فیلم

فیلم حمله مردم به نیسان واژگون شده حامل نوشابه و دزدی مردم از نیسان چپ شده حامل نوشابه را در ادامه ببینید.

حمله مردم به نیسان چپ شده حامل نوشابه

در یکی از جاده های کشور (که نام آن را به دلیل سوءتفاهم نمیتوان ذکر کرد)
یک دستگاه نیسان حامل نوشابه واژگونی شده و مردم به نوشابه های آن حمله کرده و آن را غارت میکنند.!

اتفاقی بسیار دردناک که بارها در همه جای ایران شاهد اقدامات
مشابه آن بوده ایم و خودروی حامل بار مواد خوراکی که دچار
سانحه شده مورد مردم قرار گرفته و بار آن را به سرقت میبرند.

همچنین ببینید: واژگونی نیسان بار پرتقال و حمله مردم (تصاویر)

نکته جالب اینکه این سرقت به خاطر فقر مالی نیست و در
این ویدئو خودروهای لوکس و گران قیمتی را مشاهده
میکنیم که با دیدن این صحنه، خودروی خود را کنار جاده متوقف
کرده و به سراغ نیسان میروند و یک باکس نوشابه را برمیدارند و به سرقت میبرند!

به توجه به اتفاقات مشابه در همه جای کشور باید تاسف خورد به فرهنگ غنی مردم که روز به روز بیشتر به ناکجا آباد میرود.

فیلم دزدی مردم از نیسان چپ شده حامل نوشابه

حمله مردم به نیسان واژگون شده حامل نوشابه

فیلم حمله مردم به بار نیسان وآزگون شده در جاده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: