حمله وحشتناک جوجه تیغی به سگ +تصاویر

حمله وحشتناک جوجه تیغی به سگ و تصاویر جنگ جوجه تیغی با سگ را در ادامه ببینید.

حمله وحشتناک جوجه تیغی به سگ

یک سگ بولداگ آمریکایی بعد از مواجه شدن با یک جوجه تیغی اتفاق وحشتناکی
برایش رخ داد این سگ بخت برگشته بعد از روبه رو شدن با یک جوجه تیغی بالغ
مورد حمله آن قرار گرفت!

این جوجه تیغی با دیدن سگ احساس خطر کرده و به صورت رگباری به
طرف او تیغ های خود را پرتاب کرد و سگ بی چاره را به این روز گرفتار نمود.

تصاویر جنگ جوجه تیغی با سگ

حمله وحشتناک جوجه تیغی به سگ,حمله جوجه تیغی

تصاویر جنگ جوجه تیغی با سگ

حمله وحشتناک جوجه تیغی به سگ,حمله جوجه تیغی

تصاویر حمله جوجه تیغی

این بولداگ در شهر اوکلاهما توسط یک جوجه تیغی مورد حمله قرار گرفته .

در این حادثه عجیب و کم نظیر بیش از ۵۰۰ عدد تیغ در صورت و بخشی از بدن
این سگ فرو رفته است. هر چند پزشکان توانستند به کمک او بیایند و تیغها را
از بدنش بیرون بکشند ولی هنوز ممکن است در بدنش تکه های زیادی از تیغ ها
بجا مانده باشد که در آینده باعث عفونت و مرگ وی شود. در حال حاضر این سگ بعد
از یک هفته استراحت به منزل فرستاده شده است.

تصاویر پرتاب خارهای جوجه تیغی به سگ

حمله وحشتناک جوجه تیغی به سگ,حمله جوجه تیغیتصاویر پرتاب خارهای جوجه تیغی به سگ حمله وحشتناک جوجه تیغی به سگ,حمله جوجه تیغیتصاویر پرتاب خارهای جوجه تیغی به سگ

حمله وحشتناک جوجه تیغی به سگ , جوجه تیغی , حمله جوجه تیغیتصاویر پرتاب خارهای جوجه تیغی به سگ حمله وحشتناک جوجه تیغی به سگ,حمله جوجه تیغی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: