حمله پرویز پرستویی به کارگردان قلاده های طلا

حمله پرویز پرستویی به کارگردان قلاده های طلا

در پی اهانت کارگردان قلاده های طلا به محمدرضا شجریان که گفته بود حسن روحانی دست به دامان یک خواننده سرطانی شده است پرویز پرستویی متن جالبی را در اینستاگرامش منتشر کرد.

همچنین ببینید: توهین کارگردان قلاده های طلا به شجریان و روحانی

حمله پرویز پرستویی به کارگردان قلاده های طلا

پرویز پرستویی نوشت:

“به ادبيات آقاى ابوالقاسم طالبى كه به راحتى بى هيچ تفكرى با چند جمله بى محابا و ترس جايگاه اسطوره ى مسلم ايران زمين را به اندازه ى يك جمله ى بى سرو ته ،گستاخانه و سخيف در حد ابتذال خودش در مى آميزد ،مى رسم ،نمى توانم سكوتم را نشكنم !!!!

و نگويم كه تو بخاطر هيچ بودنت خودت را به نامى جاودانه آويخته اى تا ديده شوى و اگر قرار است دوباره دچار ابتذال آدم هاى كوچكى چون تو شويم يك دانگ از شش دانگ صداى استاد را كه پشت جوانان اين وطن و درمقابل تهمت و تهديد ايستاد اگر قرض گرفته فرياد كنم و جوانان ميهن پرست اين ملك هم صدايم شوند كه مى شوند ،تمام وجودتان خواهد لرزيد .

پس براى احترام به انسانيت و اعتدال و براى گسترش اميد بجاى نااميدى براى نسل جوان همراه استاد شجريان مى شوم درمقابل ادبيات ابتذال و توهين و تهديد چون تو بى هنر وابسته اى .

راى مى دهم براى اينكه باشند كسانى كه درمقابل امثال تو بايستند و به تو بياموزم كه به احترام استادى چون شجريان بايد در سكوت ،تمام قد ايستاد …. من راى مى دهم”

كه اين درد مشترك ،هرگز جداجدا
درمان نمى شود”

حمله پرویز پرستویی به کارگردان قلاده های طلا

حمله پرویز پرستویی به کارگردان قلاده های طلا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: