حمله گاو به اسب گاوباز و فیلم دلخراش از گاوبازی

حمله گاو به اسب گاوباز و فیلم دلخراش از گاوبازی

حمله گاو به اسب گاوباز

در این مسابقه گاوباز باید با اسب خود به حمله گاو وحشی جای خالی دهد
اما در این ویدئو گاو وحشی به جان اسب بیچاره افتاده و به طرز وحشتناکی این حیوان را از پا در می آورد.

افرادی که ناراحتی قلبی دارند این ویدئو را نبینند (۱۸+)

فیلم دلخراش از گاوبازی

 

گاوبازی تورئو گونه‌ای گاوبازی است که در کشورهای اسپانیا و فرانسه و
همچنین کشورهای اسپانیایی زبان قاره آمریکا متداول است. در این نوع سرگرمی
گاوباز یا گاوبازها به گاو حمله کرده و نهایتاً آن را می‌کُشند. این تفریح نوعی حیوان آزاری است
و جزء ورزش‌های خونین محسوب می‌شود.

حمله گاو به اسب گاوباز و فیلم دلخراش از گاوبازی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: