ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان + تصاویر

ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان و تصاویر مهمانی ایوانکا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا را در ادامه ببینید.

ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان

ایوانکا ترامپ مشاور و دختر رئیس جمهور امریکا در مراسمی که مربوط به زنان نیرومند و قدرتمند جهان بود شرکت کرد.

این مراسم با شرکت زنانی که در عرضه اقتصادی و سیاسی و کسب و کار
و آموزش فعال هستند و به موفقیت چشمگیر و جهانی رسیده اند برگزار شد.

این در حالی است که خود ایوانکا ترامپ نیز یکی زنان پر قدرت و با نفوذ در حوزه سیاست می باشد.

وی یکی از مشاوران رئیس جمهور آمریکاست که در کاخ سفید در کنار اقامت دارد.

ماجرای مراسم قدرتمندترین زنان جهان

هر ساله مراسم زنان قدرتمند جهان در آمریکا برگزار میشود و زنان روسای جمهور جهان در آن شرکت میکنند.

البته ناگفته نماند که از این مراسم فقط کشورهایی که زیردست آمریکا
هستند به این مراسم دعوت میشوند و توسط آمریکایی ها مورد ستایش
قرار میگیرند سیاستی که باعث شده مقامات آمریکایی در بسیاری از کشورها نفوذ پیدا کند.

این مراسم در واشنگتن برگزار شد و  جاستین ترودو و همسرش سوفی گرگوار نیز در این مهمانی حضور داشت و در کنار ایوانکا قرار گرفته بود.

تصاویر مهمانی ایوانکا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا

ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهانایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان تصاویر مهمانی ایوانکا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان تصاویر مهمانی ایوانکا و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان

ایوانکا ترامپ در مراسم قدرتمندترین زنان جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: