حمید بقایی به احمدی نژاد رای داد +فیلم

رای دادن بقایی به احمدی نژاد در انتخابات ۹۶

حمید بقایی در اقدامی عجیب، نام محمود احمدی نژاد را بر روی برگه نوشت و رای خود را باطل کرد !

در ساعات پایانی رای گیری برای انتخابات محمود احمدی نژاد به همراه حمید بقایی در حوزه اخذ رای حضور یافتند و حمید بقایی نام محمود احمدی نژاد را بر روی برگه اخد رای نوشت و رای خود را باطل کرد !.

رای دادن بقایی به احمدی نژاد

دانلود این ویدئو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: