حواشی تشییع پیکر منصور پورحیدری (تصاویر)

حواشی تشییع پیکر منصور پورحیدری

پیکر منصور پورحیدری اسطوره فوتبال ایران در ورزشگاه شهید شیرودی تهران تشییع شد که حواشی از این مراسم را مشاهده میکنید

تصاویر حواشی تشییع پیکر منصور پورحیدری

دختران استقلالی, دختران هوادار تیم استقلال,زنان استقلالی در تشییع پورحیدری
دختران استقلالی, دختران هوادار تیم استقلال,زنان استقلالی در تشییع پورحیدری
دختران استقلالی, دختران هوادار تیم استقلال,زنان استقلالی در تشییع پورحیدری
دختران استقلالی, دختران هوادار تیم استقلال,زنان استقلالی در تشییع پورحیدری
سلفی با فردوسی پور در تشییع پورحیدری
سلفی با فردوسی پور در تشییع پورحیدری

حواشی تشییع پیکر منصور پورحیدری
عابدزاده در تشییع منصور پورحیدری

حواشی تشییع پیکر منصور پورحیدری

تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
تصویر
امروز به روایت تصویر// تشییع مرحوم پورحیدری، لیگ فوتبال بانوان، جشن تولد بازیکن افسانه‌ای و ...
امروز به روایت تصویر// تشییع مرحوم پورحیدری، لیگ فوتبال بانوان، جشن تولد بازیکن افسانه‌ای و ...
امروز به روایت تصویر// تشییع مرحوم پورحیدری، لیگ فوتبال بانوان، جشن تولد بازیکن افسانه‌ای و ...
امروز به روایت تصویر// تشییع مرحوم پورحیدری، لیگ فوتبال بانوان، جشن تولد بازیکن افسانه‌ای و ...
امروز به روایت تصویر// تشییع مرحوم پورحیدری، لیگ فوتبال بانوان، جشن تولد بازیکن افسانه‌ای و ...
امروز به روایت تصویر// تشییع مرحوم پورحیدری، لیگ فوتبال بانوان، جشن تولد بازیکن افسانه‌ای و ...
امروز به روایت تصویر// تشییع مرحوم پورحیدری، لیگ فوتبال بانوان، جشن تولد بازیکن افسانه‌ای و ...
امروز به روایت تصویر// تشییع مرحوم پورحیدری، لیگ فوتبال بانوان، جشن تولد بازیکن افسانه‌ای و ...
امروز به روایت تصویر// تشییع مرحوم پورحیدری، لیگ فوتبال بانوان، جشن تولد بازیکن افسانه‌ای و ...
تصویر

دختران استقلالی و پرسپولیسی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: