حکایت دزد مسجد و دامادی حاکم

حکایت دزد مسجد و دامادی حاکم را در این صفحه بخوانید حکایت زیبا و آموزنده که پیشنهاد میکنیم حتما آن را با دقت تا پایان بخوانید.

حکایت دزد مسجد و دامادی حاکم

حاکمی هر شب به آینده دخترش می اندیشید …که دخترش را به چه کسی بدهد مناسب او باشد ..
در یکی از شبها وزیرش را صدا زد و از او خواست که شبانه به مسجد برود تا جوانی را مناسب دخترش پیدا کند که مناجات را بر خواب ترجیح دهد …

از قضا آن شب دزدی در آن مسجد بود.
دزد قبل از وزیر و سربازانش به مسجد رسید ..

هنگامی که به دنبال اشیاء بدرد بخور مسجد می گشت وزیر و سربازانش داخل شدند
دزد صدای در راشنید که باز شد بنابراین راهی برای خود نیافت الا اینکه خود را به نماز خواندن مشغول کرد ..

سربازان داخل شدند و اورا در حال نماز دیدند ،
وزیر گفت : سبحان الله ! چه شوقی دارد این جوان برای نماز….
و دزد از شدت ترس هرنماز را که تمام می کرد نماز دیگری را شروع می کرد ..

تا اینکه وزیر دستور داد که سربازان مراقب باشند از نماز که تمام شد نگذارند نماز دیگری را شروع کند و او را بیاورند ،
و اینگونه شد که وزیر جوان را نزد حاکم برد .

و حاکم که تعریف دعا ها ونمازها ی جوان را از وزیر شنید ،
به او گفت : تو همان کسی هستی که مدتهاست دنبالش بودم و می خواستم دامادم باشد ،
اکنون دخترم را به ازدواج تو در می آورم و تو امیر این مملکت خواهی بود …

جوان که این را شنید بهت زده شد و آنچه دیده و شنیده بود را باور نمی کرد، سرش را از خجالت پایین آورد و با خود گفت: خدایا مرا امیر گرداندی و دختر حاکم را به ازدواجم در آوردی، فقط با نماز شبی که از ترس آن را خواندم !
اگر این نماز از سر ایمان و اخلاص بود چه به من می دادی و هدیه ات چه بود !

حکایت دزد مسجد و دامادی حاکم

حکایت دزد مسجد و دامادی حاکم

داستان دزدی که داماد حاکم شد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: