حکایت شراب و انگور

حکایت شراب و انگور Red Wine

حکایت شراب و انگور حکایت بسیار زیبا میباشد که با مثالی جالب علت حرام بودن شراب را بازگو میکند شراب در اسلام حرام است ولی انگور حرام نیست! سوالی که یک مسیحی از یک مسلمان میپرسد و مرد مسلمان با مثالی زیبا پاسخ او را میدهد.

چرا شراب حرام است ولی انگور نه؟

مسلماني رفت خانه مسيحي، برايش انگور آورد و خورد، برايش شراب آوردن گفت حرام است من نمیخورم
مسيحي گفت:عجبا، شما مسلمانان انگور ميخورين اما ميگوييد شراب حرام است، درحالي اين از آن بدست آمده.

مسلمان گفت: ‏‎ببين اين زن شماست و اين هم دختر شماست درسته؟
گفت بله! گفت:ببين خدا اين را به شما حلال كرده و آن را حرام، در حالي كه آن از اين به دست آمده است…
 حکایت شراب و انگور Red Wine

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: