حکایت مجازات خدا

حکایت مجازات خدا

حکایت مجازات خدا چرا بعضی آدم ها با کوچکترین گناهی تو همین دنیا مجازات میشن
اما یه سری هر گناهی دلشون می خواد میکنن و روز به روز هم پیشرفت‼️
پس عدالت خدا کجاست ؟!
آدمها سه دسته اند :
عینک!
ملحفه!
فرش!
وقتی یک لکه چایی بنشیند روی عینک بلافاصله آن را با دستمال کاغذی پاک می کنی
وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه می گذاری سر ماه که با لباسها و ملحفه ها جمع شود و همه را با هم با چنگ می شویی!
اما وقتی همان لکه بنشیند روی فرش میگذاری سر سال با دسته بیل به جانش می افتی .
خدا هم با بنده های مومنش مثل عینک رفتار می کند. بنده های پاک و زلال که جایشان روی چشم است تا خطا کردند بلافاصله حالشان را می گیرد (البته در دنیا و خفیف)
دیگران را به موقعش تنبه می کند آن هم با چنگ …
و آن گردن کلفت هایش را می گذارد تا چرک هاشان جمع شود
قرآن کریم می فرماید: ما به کافران مهلت می دهیم تا بر کفر خویش بیافزایند…
و سر سال (یا قیامت / یا هم دنیا و هم قیامت) حسابی از شرمندگی شان در می آید.

چرا خدا دیر گیر ولی شیر گیر است

حکایت مجازات خدا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: