حکایت مرد گناهکار و عابد

حکایت مرد گناهکار و عابد و حکایت حضرت عیسی و عابدپیر و مرد گناهکار را در زیر بخوانید.

حکایت مرد گناهکار و عابد

حضرت عیسی مسیح روزی در بازار عبور میکرد در میان راه عبادتگاهی را دید که پیرمرد عابدی در آنجا در حال عبادت بود.

پیرمرد به محض دیدن حضرت عیسی شروع به گفتگو با آن حضرت کرد.

در این هنگام مرد جوانی که به گناهگاری در شهر مشهور بود و در حال عبور از بازار بود.

 مرد جوان وقتی حضرت عیسی را از دور دید پایش لرزید سر جای خود ایستاد و رو به آسمان کرد و گفت: خدایا من از اعمال و رفتار گذشته ام شرمنده  هستم خود میدانی که از امروز تصمیم گرفتم که گناه نکنم.

اما حالا پیامبرت من را ببیند نگاه سنگین او مرا نزد مردم شرمنده خواهد کرد ولی مهم نیست چون تو باید مرا ببخشی نه مردم.

 پیرمرد عابد تا آن جوان را دید فریاد کشید گفت: خدایا این مرد گناهکار را ببین که در کنار من میخواهد عبور کند و چقدر به من نزدیک شده خدایا در قیامت من را با محشور نکن.

به حضرت عیسی ندا آمد که به این عابد پیر بگو که ما دعای او را مستجاب خواهیم کرد و با این مرد گناهکار او را محشو نخواهیم کرد

چرا که این مردگناهکار امروز توبه کرده است و پاک شده و جایگاه او را در بهشت قرار داده ایم و تو به دلیل خودبینی و غرور اهل دوزخ خواهی بود.

 

حکایت مرد گناهکار و عابد

داستان زیبا درباره حضرت عیسی

حکایت مرد گناهکار و عابد,داستان آموزنده درباره حضرت عیسی,داستان مرد گناهکار و حضرت عیسی,داستان های حضرت عیسی,حکایت های زیبا درباره حضرت عیسی

همچنین ببینید: ماجرای زن فاحشه و حضرت عیسی +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: