حکایت هسته زردآلو

حکایت هسته زردآلو

حکایت های زیبا

مردی حاشیه خیابون بساط پهن کرده بود،
زردآلو هر کیلو ۲۰۰۰ تومن،
هسته زردآلو هرکیلو ۴۰۰۰ تومن.
یکی پرسید چرا هسته اش از خود زردالو گرونتره؟؟؟
فروشنده گفت چون عقل آدم رو زیاد میکنه.
مرد كمي فكر كردُ گفت، یه کیلو هسته بده .
خرید و همون نزدیکی نشست و مشغول شکستن و خوردن شد با خودش ::گفت:
چه کاری بود، زردآلو میخریدم هم خود زردالو رو میخوردم هم هسته شو، هم ارزونتر بود:
رفتُ همين حرف رو به فروشنده گفت
فروشنده گفت: دیدی گفتم عقل آدم رو زیاد میکنه !!!
 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: