حکایت کوتاهی از یک گاو و یک خوک

مرد ثروتمندی به کشیشی می گوید:
نمی دانم چرا مردم مرا خسیس می پندارند.
کشیش گفت:
بگذار حکایت کوتاهی از یک گاو و یک خوک برایت نقل کنم.
خوک روزی به گاو گفت: مردم از طبیعت آرام و چشمان حزن انگیز تو به نیکی سخن می گویند و تصور می کنند تو خیلی بخشنده هستی. زیرا هر روز برایشان شیر و سرشیر می دهی.
اما در مورد من چی؟…
من همه چیز خودم را به آنها می دهم از گوشت ران گرفته تا سینه ام را. حتی از موی بدن من برس کفش و ماهوت پاک کن درست می کنند. با وجود این کسی از من خوشش نمی آید. علتش چیست؟
 گاو در جوابش گفت:
شاید علتش این باشد که
“هر چه من می دهم در زمان حیاتم می دهم”.

تا هستید بخشنده باشید

 

 

 بخشنده بودن بیشتر از آنکه توان مالی بخواهد ، قلب بزرگی میخواهد. 

یادتان باشد بخشش هر کس به اندازه عشق اوست ، بخشنده ها عاشقند…  

 

 بخشنده بودن بیشتر از آنکه توان مالی بخواهد ، قلب بزرگی میخواهد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: