حیوانات اسیر زباله ها (تصاویر)

حیوانات اسیر زباله ها ی موجود در طبیعت شده اند و بسیار از انها به خاطر زباله های پیش پافتاده جان خود را از دست میدهند.

آلودگی محیط زیست توسط انسان ها به قدری افزایش یافته است که کره زمین را به نابودی کشانده است متاسفانه انسان های سراسر جهان نسبت به محیط زیست بی تفاوت هستند و باعث شده است که آینده وحشتناکی برای نسل اینده رقم بخورد.

حیوانات اسیر زباله ها

آلودگی محیط زیست سال های سال است که از طرف حامیان محیط زیست مورد انتقاد قرار گرفته ولی گوش شنوایی برای حفظ آن وجود ندارد.

بسیاری از رودخانه های جهان محلی برای تخلیه فاضلاب تبدیل شده که این امر به مرگ حیوانات و جنگل های اطراف ان منجر شده است.

حیوانات یکی از اصلی تین قربانیان آلودگی محیط زیست هستند انها علاوه بر آب های آلوده ای که می نوشند معضل زبال ها را هم دارند و در برخی اوقات برای آنها مرگبار خواهند بود.

گاهی انداختن یک نایلون در طبیعت باعث میشود که چندین حیوان کشته شوند زباله ها برای حیوانات قابل درک نیستند و باعث مرگ انها میشود.

در ادامه مجله مراحم تصاویری تکان دهنده از زباله هایی که باعث مرگ حیوانات شده اند را مشاهده میکنید.

حیوانات اسیر  در میان زباله ها

لاکپشت بخت برگشته ای بعد از تولد اسیر یک حلقه پلاستیکی در طبیعت میشود و سالهای سال مجبور شده با آن کنار بیاید. این حلقه حتی فرم او را هم تغییر داده است.

حیوانات اسیر زباله ها,زباله های مرگبار
حیوانات اسیر زباله ها

لاکپشتی دیگر که اسیر یک زباله شده و سال های سال در حال زندگی با آن است.

حیوانات اسیر زباله ها,زباله های مرگبار
حیوانات اسیر زباله ها

پرنده ای که اسیر یک نایلون شده است. نایلون که توسط باد در هوا سرگردان بوده به این پرنده برخورد کرده و زندگی این پرنده بیچاره را مختل نموده است.

حیوانات اسیر زباله ها,زباله های مرگبار
حیوانات اسیر زباله ها

بطری که در طبیعت رها شده در صورت این حیوان گیر کرده و باعث مرگ این حیوان شده است

حیوانات اسیر زباله ها,زباله های مرگبار
حیوانات اسیر زباله ها

زباله هایی که در طبیعت رها میشوند توسط پرنده ها قابل درک نیستند و انها را به عنوان عذا میخورند که باعث مرگ پرنده ها خواهد شد.

حیوانات اسیر زباله ها,زباله های مرگبار
حیوانات اسیر زباله ها

ورود فاضلاب به رودخانه‌ها باعث مرگ حیوانان آبزی و پرندگانی که از آن تغذیه میکنند میشوند.

حیوانات اسیر زباله ها,زباله های مرگبار
حیوانات اسیر زباله ها

حیوانات اسیر زباله ها

حیوانات اسیر زباله ها,زباله های مرگبار

حیوانات اسیر زباله ها

حیوانات اسیر زباله ها,زباله های مرگبار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: