حیوانی کنار مادر قطعه قطعه شده اش

شکارچی پس از شکار بز کوهی مادر، فرزند او را که حاضر به ترک جسد مادر نبوده به دام می اندازد… جسد مادر تکه تکه می کند و فرزند را کنار جسد تکه تکه مادر می گذارد و حاصل می شود این عکس!

خبر ناگوار یک عکس…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: