خاطره‌ای که شهید مطهری را ۲۰ دقیقه خنداند!

خاطره‌ خنده دار علامه جعفری در حرم امام رضا و خاطره‌ خنده دار علامه جعفری که شهید مطهری را ۲۰ دقیقه خنداند

خاطره‌ خنده دار علامه جعفری

خاطره ای مربوط به علامه جعفری در شبکه های اجتماعی نقل شده است که در نوع خود جالب و بامزه است.

علامه جعفری میگوید که برای پابوسی آقا امام رضا به شهر مقدس مشهد رفته بودیم و وقتی وارد صحن شدم به امام رضا گفتم: یا امام هشتم میخوام که توی این زیارت خودمو بشناسم و تو به من کمک کنی که منو چجور ادمی میبینی؟

گفتم واسه اینکه بهم بفهمونی که منو چجور آدمی میبنی وقتی از صحن خارج شدم از اولین کسی که به من میرسه و باهام حرف میزنه پیامتو بهم بگو.

وقتی از صحن خارج شدم دیدم همسرم نیستش و گمش کردم .
دنبال همسرم میگشتم که دیدم داره به طرف بالا میره و رفتم به طرفش و بهش گفت پس تو کجایی؟ اون خانمه سرشو برگردوند دیدم اشتباهی گرفتم و همسرم نیست.
بعد خانمه برگشت گفت: “عجب خری هستی”

من کاملا مات و مبهوت مونده بودم که امام رضا چقدر رک پیامشو بهم رسوند! و همینجوری داشتم خانمه رو نگاه میکردم که خانمه عصبی شد و گفت: “نه انگار فقط خودت خر نیستی جد و آبادتم خرن”

علامه جعفری میگوید این خاطره را برای شهید مطهری تعریف کردم تا ۲۰ دقیقه میخندید.

خاطره‌ خنده دار علامه جعفری در حرم امام رضاخاطره‌ای که شهید مطهری را ۲۰ دقیقه خنداند!

منبع: انصاف نیوز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: