خاطره جالب نعیمه اشراقی از امام + تصاویر

خاطره جالب نعیمه اشراقی از امام + تصاویر

زندگی و خاطرات امام خمینی نکات آموزنده و مثبتی را دربر دارد که خواندن آن خالی از لطف نیست .

همه زندگی امام خمینی سراسر درس بود چه از لحاظ سیاسی و چه زندگی خصوصی ایشان .

نوه دختری ایشان نعیمه اشراقی در طی خاطراتی که از پدر بزرگشان نقل کرده اند جالب و شنیدنی است .

سایت جماران خاطره و نقل قولی را از زبان نعیمه اشراقی نوه امام خمینی منتشر کرده است که در کتاب برداشت هایی از سیره امام خمینی آمده است.

خاطره جالب نعیمه اشراقی از امام + تصاویر

خاطره نعیمه اشراقی,ظرف شستن امام

 

در این نقل قول و خاطره نویسی چنین بیان شده است :

شستن ظرف های آن روز نوبت من بود اما خسته بودم و توان آن کار را نداشتم،

از خواهرم خواستم تا به جای من ظرف ها را بشوید اما او از این کار امتناع کرد. نزدیکی های ظهر بود و آقا برای تجدید وضو رفته بودند،‌ اما دیر کردند و من نگران شدم و به دنبالشان رفتم. وارد آشپزخانه که شدم دیدم آقا همه ظرف ها را شسته اند. خجالت کشیدم، نگاهی به من کردند و گفتند: حرفت را که شنیدم احساس کردم نوبت من است که امروز ظرف ها را بشویم.

از شرم،‌ فقط توانستم تشکر کنم.

درسی که امام خمینی به نوه اش نعیمه اشراقی داده بود .

زندگی و خاطرات امام خمینی در کتاب برداشت هایی از سیره امام خمینی

خاطره نعیمه اشراقی,ظرف شستن امام

خاطره جالب نعیمه اشراقی از ظرف شستن امام

کتاب برداشت هایی از سیره امام خمینی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: